Wat is DevSecOps en waarom is het essentieel voor veilige softwarelevering?

Traditionele applicatiebeveiligingspraktijken zijn niet effectief in de moderne DevOps-wereld. Wanneer beveiligingsscans pas aan het einde van de levenscyclus van de softwarelevering worden uitgevoerd (vlak voor of nadat een service is geïmplementeerd), zorgt het daaropvolgende proces van het compileren en repareren van kwetsbaarheden voor enorme overhead voor ontwikkelaars. De overhead die de snelheid verlaagt en productiedeadlines in gevaar brengt.

Ook de regeldruk om de integriteit van alle softwarecomponenten te garanderen neemt dramatisch toe. Applicaties worden gebouwd met een toenemend aantal open source software (OSS)-componenten en andere artefacten van derden, die elk nieuwe kwetsbaarheden in de applicatie kunnen introduceren. Aanvallers proberen de kwetsbaarheden van deze componenten te misbruiken, waardoor ook de consumenten van de software gevaar lopen.

Software vertegenwoordigt het grootste ondergeadresseerde aanvalsoppervlak waarmee organisaties worden geconfronteerd. Enkele interessante statistieken om te verwerken:

 • Meer dan 80% van de softwarekwetsbaarheden wordt geïntroduceerd via open source software (OSS) en componenten van derden
 • Digitale supply chain-aanvallen worden agressiever, geavanceerder en diverser. In 2025 zal 45% van de organisaties er minstens één hebben meegemaakt. (Gartner)
 • De totale kosten van cyberaanvallen in de softwaretoeleveringsketen voor bedrijven zullen in 2026 wereldwijd de 80,6 miljard dollar overschrijden, vergeleken met de 45,8 miljard dollar in 2023 (Juniper Research)

De huidige dreigingsomgeving, gekoppeld aan de drang om applicaties sneller te leveren, dwingt organisaties om beveiliging gedurende de hele levenscyclus van softwareontwikkeling te integreren op een manier die de productiviteit van ontwikkelaars niet aantast. Deze praktijk staat formeel bekend als DevSecOps.

Het leveren van veilige software – het resultaat van een effectief DevSecOps-programma – is een enorme onderneming. Het vereist aanzienlijke culturele veranderingen in meerdere functies om gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerking, transparantie en effectieve communicatie te stimuleren. Het vereist ook de juiste set tools, technologieën en het gebruik van automatisering en AI om applicaties met de snelheid van ontwikkeling te beveiligen. Correct geïmplementeerd wordt DevSecOps een belangrijke succesfactor bij het leveren van veilige software.

Dus wat is DevSecOps?

DevSecOps, een afkorting van development, security, and operations, is een benadering van softwareontwikkeling die beveiligingspraktijken integreert gedurende de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling. Het legt de nadruk op samenwerking en communicatie tussen ontwikkelingsteams, beveiligingsteams en operationele teams om ervoor te zorgen dat beveiliging wordt ingebouwd in elke fase van het softwareontwikkelingsproces.

Binnen de context van softwareontwikkelingspijplijnen streeft DevSecOps ernaar om de beveiliging “naar links te verschuiven”, wat in wezen betekent: zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces. Eerlijk gezegd gaat het erom dat beveiligingspraktijken en -hulpmiddelen vanaf het allereerste begin in de ontwikkelingspijplijn worden geïntegreerd. Door dit te doen wordt beveiliging een integraal onderdeel van het softwareontwikkelingsproces in plaats van een add-on in een laat stadium.

Deze aanpak maakt het voor organisaties aanzienlijk eenvoudiger om beveiligingsproblemen in een vroeg stadium te identificeren en op te lossen, en aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is ook belangrijk op te merken dat DevSecOps is gebouwd op een cultuur van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Het doorbreekt silo's en moedigt multifunctionele teams aan om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: het bouwen van veiligere applicaties met hoge snelheid.

Leidende principes voor het leveren van veilige software

Op hoog niveau betekent het bouwen en uitvoeren van een effectief DevSecOps-programma dat uw organisatie in staat is een veilig leveringsplatform te exploiteren, te testen op softwarekwetsbaarheden, prioriteiten te stellen en kwetsbaarheden te verhelpen, het vrijgeven van onveilige code te voorkomen en de integriteit van software en dergelijke te garanderen. van zijn artefacten. Hieronder vindt u gedetailleerde beschrijvingen van de elementen en vereiste mogelijkheden om een ​​succesvolle DevSecOps-praktijk te realiseren.

Creëer een samenwerkingscultuur waarin veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid wordt

Het succes van elke DevSecOps-praktijk ligt echt in de handen van de belanghebbenden, dus voordat u nieuwe tools en technologieën gaat verwerven, configureren en implementeren,

Als uw organisatie software bouwt, verkoopt of gebruikt (wat vandaag de dag elke denkbare organisatie ter wereld is), dan heeft iedere individuele medewerker invloed op de algehele beveiligingspositie – en niet alleen op degenen met 'beveiliging' in hun titel. In de kern is DevSecOps een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid, en het werken met een gemeenschappelijke, op beveiliging gerichte mentaliteit bepaalt hoe goed DevSecOps-processen op hun plaats passen en betere besluitvorming kunnen stimuleren bij het kiezen van DevOps-platforms, tooling en individuele beveiligingsoplossingen.

De mentaliteit verandert niet van de ene op de andere dag, maar afstemming en een gevoel van verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid kunnen worden bereikt door het volgende:

 • Toewijding aan regelmatige interne beveiligingstrainingen – afgestemd op DevSecOps – waaraan ontwikkelaars, DevOps-ingenieurs en beveiligingsingenieurs deelnemen. De lacunes in de vaardigheden en de behoeften mogen niet worden onderschat.
 • Overname door ontwikkelaars van veilige coderingsmethodologieën en -bronnen
 • Beveiligingstechniek draagt ​​bij aan applicatie- en omgevingsarchitectuur en ontwerpbeoordelingen. Het is altijd gemakkelijker om beveiligingsproblemen vroeg in de levenscyclus van softwareontwikkeling te identificeren en op te lossen.

Breek functionele silo’s af en werk continu samen

Omdat DevSecOps het resultaat is van de samenloop van softwareontwikkeling, IT-activiteiten en beveiliging, is het doorbreken van silo's en het actief samenwerken op een continue basis van cruciaal belang voor succes. Doorgaans zien op DevOps gerichte organisaties die zonder enig formeel DevSecOps-framework opereren, beveiliging in beeld komen als een ongewenste party crasher.

Procesveranderingen of tools die plotseling worden opgelegd (in tegenstelling tot gezamenlijk gekozen en geïnstantieerd) resulteren steevast in wrijving in de ontwikkelingspijplijn en onnodig werk voor ontwikkelaars. Een veelvoorkomend scenario houdt in dat de beveiliging aanvullende beveiligingscontroles van applicaties verplicht stelt, zonder rekening te houden met de plaatsing ervan in de pijplijn, of met de hoeveelheid werklast die nodig is om scanneruitvoer te verwerken en kwetsbaarheden te verhelpen, wat onvermijdelijk de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars is.

 • Het stimuleren van samenwerking en het opereren als een samenhangend DevSecOps-team houdt het volgende in:
 • Het definiëren en overeenkomen van een reeks meetbare beveiligingsdoelstellingen, zoals de gemiddelde tijd tot herstel en het percentage vermindering van CVE-waarschuwingsgeluid.
 • Betrokkenheid van softwareontwikkelaars en DevOps-teams tijdens de evaluatie- en aanschafprocessen voor nieuwe beveiligingstools
 • Ervoor zorgen dat geen enkel DevSecOps-proces één enkele functionele poortwachter heeft
 • Iteratief optimaliseren van toolingkeuzes en beveiligingspraktijken voor de productiviteit en snelheid van ontwikkelaars

Schakel de beveiliging naar links

Het implementeren van shift-left-beveiliging is een cruciale stap bij het beveiligen van applicatiecode terwijl deze door ontwikkelingspijplijnen beweegt. Deze aanpak omvat het integreren van beveiligingspraktijken in een vroeg stadium van de levenscyclus van softwareontwikkeling, beginnend bij de beginfase van het coderen en doorlopend gedurende het gehele ontwikkelings- en implementatieproces. Door beveiligingstests verder naar links te verschuiven, kunnen organisaties kwetsbaarheden in een vroeg stadium identificeren en aanpakken, waardoor het risico op beveiligingsinbreuken wordt verminderd en de levering van veilige applicaties wordt gegarandeerd.

Het met succes verschuiven van de beveiliging naar links begint met de integratie en orkestratie van verschillende soorten beveiligingsscanners in de ontwikkelingspijplijnen. Er zijn verschillende categorieën applicatiebeveiligingstests die DevSecOps-teams moeten toepassen en gebruiken om kwetsbaarheden gedurende de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling op te sporen en te verhelpen. De technieken die door elk type beveiligingsscanner worden gebruikt, zijn gratis. Gecombineerd zijn ze zeer effectief in het opsporen van bekende beveiligingsproblemen voordat een applicatie in productie gaat.

Hoe u aan de slag kunt gaan

Als u de basisprincipes van veilige softwarelevering wilt leren, wie erbij betrokken moet worden en uiteindelijk hoe u een zeer effectieve DevSecOps-praktijk kunt realiseren, moet u de Definitieve gids voor veilige softwarelevering. We geven een overzicht van wat er nodig is vanuit het perspectief van tools, technologieën en processen om software te leveren die veiliger en sneller is.

Thijs Van der Does