Sociale media kunnen waarschuwingslabels krijgen, net als sigaretten

Sociale media-apps groeien in een zeer snel tempo en bijna iedereen gebruikt ze. Hoewel het zijn eigen voordelen heeft, zijn er ook potentiële nadelen. De Amerikaanse Surgeon General wil daarom dat er op sociale media waarschuwingslabels komen. Hij zegt dat waarschuwingslabels duidelijk de potentiële gevolgen voor de gezondheid van sociale media moeten vermelden, net als op sigaretten.

De Amerikaanse Surgeon General beweert dat sociale media schadelijk zijn voor de mens

De Amerikaanse chirurg-generaal, Vivek Murthy, heeft in het opiniestuk in The New York Times gezegd dat “Sociale media leveren een belangrijke bijdrage aan de crisis in de geestelijke gezondheidszorg onder tieners.” Hij zegt verder dat sociale media een waarschuwingslabel moeten hebben met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid erop vermeld. Hij verwijst indirect naar sigaretten en andere tabaksproducten met een waarschuwingsetiket waarop de gevolgen voor de gezondheid zijn geschreven.

Vivek Murthy zegt: “Het is tijd om het waarschuwingslabel van een chirurg-generaal op sociale mediaplatforms te eisen. Sociale media worden in verband gebracht met aanzienlijke schade aan de geestelijke gezondheid van adolescenten. Het waarschuwingslabel van een chirurg-generaal, dat actie van het Congres vereist, zou ouders en adolescenten er regelmatig aan herinneren dat sociale media niet veilig zijn gebleken.

Hij wil niet alleen waarschuwingslabels, maar eist ook dat daar goed onderzoek naar gedaan wordt.

Murthy maakt zich grote zorgen over de impact van sociale media op tieners

Murthy heeft in het verleden meerdere keren geestelijke gezondheidsproblemen met betrekking tot sociale media geuit. Hij heeft zelfs een advies uitgebracht waarin hij beweert dat sociale media een “groot risico” vormen voor de geestelijke gezondheid van tieners. Hij verwees naar verschillende onderzoeken, waarvan er één beweert dat een hoger gebruik van sociale media de kans op angst en depressie vergroot. Uit een onderzoeksrapport blijkt ook dat sociale media ervoor zorgen dat tieners zich slechter voelen over hun lichaam.

De chirurg vraagt ​​steun van het Congres voor de implementatie van dit initiatief. Hij benadrukt dat de toevoeging van labels sociale media niet automatisch een veiliger omgeving voor adolescenten zal maken. Niettemin beweert hij dat een dergelijke opname ten goede zou komen aan ouders, onderwijsinstellingen, medische professionals en de tieners zelf.

Thijs Van der Does