Verlicht de last met AI-gestuurde rapportage over bedreigingsinformatie

Leer meer over kritieke bedreigingen die van invloed kunnen zijn op uw organisatie en de slechte actoren erachter van de bedreigingsexperts van Cybersixgill. Elk verhaal werpt een licht op ondergrondse activiteiten, de betrokken bedreigingsactoren, waarom u zich daar zorgen over zou moeten maken, en wat u kunt doen om de risico’s te beperken.

Cybersecurity-professionals worden geconfronteerd met ongekende uitdagingen terwijl ze ernaar streven de toenemende werkdruk te beheersen, te midden van beperkte budgetten, onvoldoende personeel en een groeiend aanvalsoppervlak. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van deze professionals hun baan moeilijker dan ooit vindt, en een aanzienlijk aantal overweegt hun huidige functie te verlaten vanwege de stress en de eisen die deze functie met zich meebrengt.

De waarde van cyberdreigingsinformatie (CTI) bij het anticiperen op en beperken van potentiële aanvallen wordt algemeen erkend. Beveiligingsteams worden echter geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij het effectief benutten van CTI-inzichten, waardoor een krachtig cyberdefensiewapen een extra last kan worden waarmee beveiligingsprofessionals te maken krijgen om hun werk effectief uit te voeren, waardoor hun stress en frustratie nog verder worden aangewakkerd. Dergelijke problemen omvatten een gebrek aan interoperabiliteit tussen cyberbeveiligingsinstrumenten, ontoereikende financiering en onvoldoende tijd. 44% van de respondenten noemde echter het grootste obstakel het gebrek aan opgeleid personeel of vaardigheden om CTI volledig te benutten.

Het tekort aan bekwame cybersecurityprofessionals is een langetermijnprobleem dat een kloof heeft gecreëerd tussen de beschikbare CTI-informatie en het vermogen van beveiligingsteams om daarop te reageren. Dit tekort aan vaardigheden, met een wereldwijd tekort van ongeveer 4 miljoen werknemers op het gebied van cyberbeveiliging, verergert de uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het beschermen van zichzelf tegen cyberdreigingen.

Een ander cruciaal probleem voor cyberbeveiligingsteams zijn de frequente verzoeken om rapporten van bestuursleden, senior executives en andere belanghebbenden. Wanneer grote mediakanalen alarm slaan over nieuwe, wijdverbreide malware, zoeken topmanagers uiteraard onmiddellijke zekerheid en actie bij hun cyberbeveiligingsteams. Het maken van deze rapporten is echter een tijdrovend proces. Het omvat het verzamelen van gegevens uit verschillende open bronnen, het analyseren van de informatie en het samenstellen ervan in een uitgebreid rapport. Volgens een enquête besteedt 60% van de respondenten tot 40% van hun tijd aan het reageren op dergelijke nieuwsberichten over cyberbeveiliging, tijd die hard nodig is voor andere kritieke taken.

Dit probleem is vooral uitgesproken voor Managed Services Security Providers (MSSP’s), die hun bevindingen vaak moeten samenvatten en deze tegelijkertijd aan meerdere klanten moeten communiceren. De uitgebreide handmatige inspanning die voor deze rapportage nodig is, kan de toch al overbelaste teams onder druk zetten.

Voer de IQ Report Generator van Cybersixgill in

Cybersixgill heeft een oplossing geïntroduceerd die aanzienlijke verlichting belooft: de IQ Report Generator. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Cybersixgill IQ, het generatieve AI-aanbod van het bedrijf, kunnen beveiligingsteams en MSSP’s binnen enkele minuten uitgebreide CTI-rapporten maken. Deze innovatie vertegenwoordigt een substantiële verschuiving ten opzichte van het traditionele handmatige proces van het doorzoeken van ongelijksoortige inlichtingenbronnen en het navigeren door verschillende platforms.

IQ Report Generator maakt gebruik van generatieve AI om snel informatie samen te stellen en te organiseren in rapporten die gemakkelijk te begrijpen zijn voor niet-technische belanghebbenden, zoals bestuursleden en leidinggevenden op C-niveau. Deze rapporten beoordelen niet alleen de huidige situatie, maar bieden ook bruikbare inzichten en aanbevelingen voor volgende stappen. Voor meer technische doelgroepen kan IQ Report Generator diepgaande en gedetailleerde rapporten produceren die zijn afgestemd op specifieke behoeften.

Veelzijdige rapportagemogelijkheden

De AI-rapportgenerator biedt verschillende parameters die gebruikers kunnen aanpassen om hun rapporten aan te passen, waaronder onderwerp, doelgroep, formaat en tijdsbestek. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de rapporten relevant en nuttig zijn voor verschillende doeleinden. Hier volgen enkele typen rapporten die kunnen worden gegenereerd:

  • Incidentresponsrapporten: Gedetailleerde indicatoren van compromissen, aanvalstijdlijnen, getroffen systemen en aanbevolen acties.
  • Briefings over bedreigingsinformatie: Het beoordelen van de belangrijkste bedreigingstrends, opkomende bedreigingen en hun potentiële impact op de organisatie.
  • Leveranciersrisicorapporten: Het onder de aandacht brengen van risico’s van externe leveranciers en het informeren van de besluitvorming.
  • Rapporten na incidenten: Een samenvatting van de geleerde lessen, aanbevelingen voor verbetering en strategieën om toekomstige incidenten te voorkomen.
  • Risicobeoordelingsrapporten: Het evalueren van het algehele cyberbeveiligingsrisico, de potentiële impact en de mitigatiestrategieën.

Door het proces voor het maken van rapporten te automatiseren, hebben beveiligingsteams meer tijd om zich te concentreren op proactieve maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen en zijn ze ook beter in staat om het tekort aan vaardigheden te beheersen dat gevolgen kan hebben voor hun organisatie. Vooral MSSP’s kunnen risico’s en ROI efficiënter aan hun klanten communiceren, vooral wanneer ze meerdere aangepaste rapporten moeten genereren die zijn afgestemd op elke klantorganisatie.

De rapporten gegenereerd door IQ Report Generator bieden meer dan alleen ruwe gegevens; ze bieden inzichten en aanbevelingen voor herstel, waardoor ze waardevolle hulpmiddelen zijn voor zowel strategische planning als onmiddellijke actie. De mogelijkheid om samenvattingen op hoog niveau voor leidinggevenden en gedetailleerde technische rapporten voor beveiligingsteams te produceren, zorgt ervoor dat alle belanghebbenden de informatie ontvangen die ze nodig hebben in een formaat dat ze kunnen begrijpen en waarnaar ze kunnen handelen.

Conclusie

Naarmate cyberbeveiligingsbedreigingen zich blijven ontwikkelen en geavanceerder worden, zullen de eisen aan cyberbeveiligingsprofessionals alleen maar toenemen. Tools zoals de IQ Report Generator van Cybersixgill bieden een broodnodige oplossing om de druk waarmee deze professionals worden geconfronteerd te verlichten. Door het proces voor het genereren van rapporten te automatiseren en bruikbare inzichten te bieden, stelt IQ Report Generator beveiligingsteams in staat zich te concentreren op meer kritieke taken, waardoor uiteindelijk de algehele cyberbeveiligingspositie van hun organisaties wordt verbeterd.

Voor meer informatie over deze innovatieve tool kunt u hier klikken voor een korte demo, of contact opnemen met Cybersixgill om binnen enkele minuten een gratis CTI-rapport te genereren.

Thijs Van der Does