De EU-regels voor het recht op reparatie vergemakkelijken de reparatie van apparaten buiten de garantie

De Europese Unie heeft een nieuwe reeks regels voor het recht op reparatie aangenomen die mensen aanmoedigt hun apparaten te repareren in plaats van ze te vervangen door nieuwe. Eén van de regels verlengt de garantie van een product met een jaar als het product wordt gerepareerd terwijl het nog onder de garantie valt. Met name voor reparaties onder de garantie kunnen consumenten ook kiezen voor een volledige vervanging in plaats van de reparatie. De regels schrijven ook reparaties voor gewone huishoudelijke producten voor, zelfs na de garantieperiode.

De EU wil dat gebruikers prioriteit geven aan reparatie in plaats van vervanging

De Europese Unie schrijft al een garantie van minimaal twee jaar voor op consumentenproducten. De nieuwe toevoegingen gaan nog een stap verder en maken het voor gebruikers gemakkelijker om hun ‘gewone huishoudelijke producten’ te repareren die buiten de garantie vallen. Het omvat een verscheidenheid aan producten, zoals smartphones, tv's, tablets en meer.

De nieuwe regels schrijven voor dat fabrikanten 'redelijke' prijzen moeten vaststellen om een ​​apparaat dat buiten de garantie valt, te repareren. Dit kan een geweldige toevoeging zijn, omdat de kosten voor het repareren van een product mensen er vaak van overtuigen om het door een nieuw product te vervangen. Hoewel ik erop wil wijzen dat het woord ‘redelijk’ de prijsrichtlijnen vaag laat.

Fabrikanten zullen ook reserveonderdelen en gereedschappen moeten leveren voor zelfreparatie en moeten stoppen met het vergrendelen van softwarecomponenten die reparatie met componenten van derden verhinderen. Vaak maken deze de reparatie betaalbaarder. Het is echter misschien geen goed idee om bepaalde componenten van derden, zoals batterijen, te gebruiken.

Naar verluidt staan ​​de nieuwe regels het gebruik van 3D-geprinte of tweedehands onderdelen van reparatiewerkplaatsen ook toe. Als een product binnen de garantie een reparatie door een derde partij ondergaat, bieden fabrikanten geen gratis reparatie meer aan. De laatste onthulling van de Europese Unie weerhoudt bedrijven er ook van om dit te doen. De EU is ook van plan een platform te lanceren waarmee klanten externe reparatiewerkplaatsen en vervangende producten en hun kopers kunnen vinden.

De reparatie van het apparaat buiten de garantie dekt geen goederen die door bedrijven zijn gekocht

Al deze maatregelen kunnen helpen het geadverteerde doel achter het uitsluiten van stroomadapters te verwezenlijken: de planeet redden door minder te produceren en meer te hergebruiken. De coalitie Right to Repair Europe zag de nieuwe regels als een stap in de goede richting.

De nieuwe regels hebben echter alleen betrekking op consumentenproducten. Het betekent dat er geen dekking is voor alles wat door bedrijven is gekocht.

“In wezen zal het voornaamste effect ervan zijn dat de kans enigszins wordt vergroot dat het kleine aantal producten dat toch al volgens de wet gerepareerd moest kunnen worden, uiteindelijk ook daadwerkelijk gerepareerd zal worden”, schreef de coalitie.

Ondertussen boeken de VS ook vooruitgang op het gebied van wetten op het gebied van het recht op reparatie, terwijl individuele staten aan wetgeving werken. De Californische wet, die in juli van kracht wordt, verplicht fabrikanten om reparatiematerialen beschikbaar te stellen voor elektronica en apparaten boven de $ 50.

Thijs Van der Does