6 fouten die organisaties maken bij het implementeren van geavanceerde authenticatie

Het inzetten van geavanceerde authenticatiemaatregelen is van cruciaal belang om organisaties te helpen bij het aanpakken van hun zwakste schakel op het gebied van cyberbeveiliging: hun menselijke gebruikers. Het hebben van een vorm van tweefactorauthenticatie is een goed begin, maar veel organisaties bevinden zich misschien nog niet op dat punt of beschikken nog niet over het benodigde niveau van authenticatieverfijning om organisatiegegevens adequaat te beveiligen. Bij het inzetten van geavanceerde authenticatiemaatregelen kunnen organisaties fouten maken, en het is van cruciaal belang om zich bewust te zijn van deze potentiële valkuilen.

1. Het niet uitvoeren van een risicobeoordeling

Een uitgebreide risicobeoordeling is een essentiële eerste stap bij elke authenticatie-implementatie. Een organisatie stelt zichzelf bloot aan risico's als zij er niet in slaagt de huidige bedreigingen en kwetsbaarheden, systemen en processen of het benodigde beschermingsniveau voor verschillende applicaties en gegevens te beoordelen.

Niet alle applicaties vereisen hetzelfde beveiligingsniveau. Een applicatie die gevoelige klantinformatie of financiële gegevens verwerkt, kan bijvoorbeeld sterkere authenticatiemaatregelen vereisen in vergelijking met minder kritieke systemen. Zonder een risicobeoordeling kunnen organisaties niet effectief categoriseren en prioriteren wat extra authenticatie nodig heeft.

Vandaar de behoefte aan het verbeteren van de beveiliging van de organisatie met geavanceerde authenticatie.

Bovendien hebben niet alle gebruikers toegang tot alle applicaties of gegevens nodig. Een gebruiker in marketing heeft bijvoorbeeld geen toegang nodig tot gevoelige HR-gegevens. Door rollen te evalueren als onderdeel van een risicobeoordeling kunnen organisaties op rollen gebaseerde toegangscontroles (RBAC) implementeren die ervoor zorgen dat gebruikers in een bepaalde rol alleen toegang hebben tot de gegevens en applicaties die nodig zijn om hun werk te voltooien.

2. Het niet uitvoeren van due diligence om authenticatie te integreren met de huidige systemen

Het overwegen van compatibiliteit met bestaande systemen, vooral met oudere systemen, is essentieel om een ​​samenhangend authenticatieframework voor de hele infrastructuur te garanderen. Het is van cruciaal belang dat u zich houdt aan de industriestandaard authenticatiemethoden. Dit kan het hercoderen van applicatiefrontends inhouden om OIDC (OpenID Connect) of SAML (Security Assertion Markup Language) stromen over te nemen. Veel leveranciers bieden toolkits aan die dit proces vereenvoudigen om een ​​naadloze integratie te garanderen.

Het uitvoeren van due diligence om ervoor te zorgen dat uw systemen integratiemogelijkheden hebben met een authenticatiesysteem, helpt de complexiteit van de implementatie te verminderen en verbetert de algehele beveiliging.

3. Slechts één authenticatiefactor vereist

Het vereisen van ten minste twee authenticatiefactoren is absoluut noodzakelijk in het huidige beveiligingslandschap. Een selectie van aanbevolen aanvullende factoren zijn onder meer:

  • Fysieke tokens: Apparaten zoals Yubikey- of Google Titan-tokens genereren digitale handtekeningen die een nieuwe laag identiteitsbeveiliging bieden
  • Biometrische authenticatie: factoren zoals vingerafdrukken of gezichtsherkenning
  • Vertrouwde apparaten: Apparaatinschrijving of de aanwezigheid van een uitgegeven en geverifieerd certificaat zorgt ervoor dat de gebruikers die we kennen vertrouwde apparaten gebruiken en toegang hebben tot de systemen die ze nodig hebben
  • Hoge vertrouwensfactoren zoals BankID of e-ID van de overheid

Houd rekening met gegevensgevoeligheid bij het kiezen van authenticatiefactoren. Voor zeer gevoelige informatie kan een combinatie van meerdere factoren een hoger beveiligingsniveau bieden. Toegang tot minder gevoelige gegevens kan echter worden verleend met alleen een wachtwoord en een op tijd gebaseerde eenmalige wachtwoord (TOTP) authenticator-app-code of PUSH-melding.

Een andere optie om te verkennen is wachtwoordloze authenticatie. In plaats van een wachtwoord maakt deze optie gebruik van andere authenticatiefactoren zoals biometrie, vertrouwde apparaten of fysieke tokens om toegang te verlenen.

Vertrouwen op één authenticatiefactor is niet voldoende om de zich ontwikkelende bedreigingen waarmee organisaties worden geconfronteerd effectief te bestrijden.

4. Gebruikerservaring vergeten

Als de authenticatiestroom van een gebruiker te log en omslachtig is, zullen gebruikers gefrustreerd raken. Het balanceren van beveiliging en toegankelijkheid is cruciaal voor een positieve gebruikerservaring. Wanneer u geavanceerde authenticatiefactoren overweegt, geef dan prioriteit aan oplossingen die stappen minimaliseren en wrijving verminderen. Duidelijke instructies, gebruiksvriendelijke interfaces en zelfbedieningsopties verbeteren de gebruikerservaring.

5. Geen aandacht besteden aan authenticatieactiviteiten en -patronen

Zonder regelmatige evaluatie van of inzicht in het gebruikersgedrag zullen organisaties niet in staat zijn risico's effectief te beoordelen of te beperken. Regelmatige monitoring en analyse van authenticatieactiviteiten zijn essentieel om voortdurende veiligheid te garanderen.

Hoewel de meeste Identity and Access Management (IAM)-platforms loggegevens en dashboards bieden, kunnen organisaties dankzij realtime waarschuwingen voor verdacht of abnormaal gedrag via SIEM-integraties snel bedreigingen identificeren en actie ondernemen. Deze waarschuwingen stellen beheerders en beveiligingsteams op de hoogte van ongeautoriseerde toegangspogingen via ongebruikelijke inlogpatronen.

Sommige organisaties implementeren op risico gebaseerde authenticatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van machinaal leren om een ​​profiel te ontwikkelen van eerder inloggedrag en beveiligingsmaatregelen aan te passen om de identiteit van de gebruiker in realtime te verifiëren. Inlogpogingen met verhoogde risicoscores zijn vereist om extra authenticatiefactoren te bieden of de toegang wordt volledig geweigerd, terwijl logins met een lager risico met minder vereisten worden gevraagd of authenticatie helemaal omzeilen.

6. Het nalaten om gebruikers te trainen en voor te lichten

Het trainen van gebruikers is essentieel voor het verbeteren van de algehele beveiliging. Anders kunnen gebruikers risicovol gedrag vertonen, waardoor de organisatie in een kwetsbaardere positie terechtkomt.

Effectieve training van eindgebruikers omvat het verstrekken van duidelijke, gebruiksvriendelijke documentatie over het instellen en gebruiken van geavanceerde authenticatiemethoden. Deze documentatie moet stapsgewijze instructies, schermafbeeldingen en tips voor probleemoplossing bieden voor eenvoudig begrip en eenvoudige inschrijving. Bovendien kan het benadrukken van voorbeelden uit de praktijk en casestudies van inbreuken op de beveiliging leiden tot een groter bewustzijn van de mogelijke gevolgen.

Het bevorderen van een cultuur van veiligheidsbewustzijn en waakzaamheid stelt organisaties in staat een gevoel van verantwoordelijkheid bij gebruikers bij te brengen en moedigt proactieve deelname aan authenticatie aan.

Door deze fouten te vermijden kunnen organisaties hun beveiligingspositie aanzienlijk verbeteren, het risico op ongeoorloofde toegang of datalekken verminderen en waardevolle bedrijfsmiddelen verder beschermen.

Thijs Van der Does