DOJ's succesvolle rechtszaak tegen Apple krijgt een nieuwe rechter

Vorige maand heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een omvangrijke rechtszaak aangespannen tegen Apple, waarbij het bedrijf werd beschuldigd van concurrentiebeperkende bedrijfspraktijken. De zaak zal naar verwachting een langdurige strijd in de rechtszaal worden die meerdere jaren zal duren en is nu toegewezen aan een nieuwe rechter. De Amerikaanse districtsrechter Julien Xavier Neals zal de zaak voorzitten, zo blijkt uit een gerechtelijk dossier. Het werd oorspronkelijk toegewezen aan rechter Michael E. Farbiarz.

Een nieuwe rechter zal de rechtszaak van het DOJ tegen Apple voorzitten

Volgens een nieuw gerechtelijk dossier op woensdag 10 april was de weigering van Farbiarz in de blockbuster-rechtszaak van het DOJ tegen Apple noodzakelijk op grond van de Gedragscode voor rechters in de Verenigde Staten. Zijn “diskwalificatie is verplicht en kan niet door de partijen worden kwijtgescholden”, aldus een officieel bevel van hoofdrechter Renee Marie Bumb. Als zodanig zal Neals in de toekomst deze zaak en alle daarmee samenhangende zaken voorzitten.

Het bevel legt niet precies uit waarom Farbiarz niet in aanmerking komt om toezicht te houden op de zaak. Zijn weigering lijkt ook te zijn gekomen zonder enig verzoek van een van beide partijen, Apple of de DOJ. Volgens de specifieke regel van de Gedragscode voor Amerikaanse rechters die in de indiening wordt genoemd – Canon 3(C)(1)(d) – zou een rechter echter worden gediskwalificeerd om toezicht te houden op een zaak als zijn ‘onpartijdigheid redelijkerwijs in twijfel zou kunnen worden getrokken’.

Dit suggereert dat Farbiarz of iemand met wie hij verwant is, zoals een familielid, dat heeft een nauwe of financiële band met deze zaak. Neals heeft schijnbaar geen potentieel belangenconflict over de kwestie. Als zodanig vervangt hij Farbiarz als rechter in deze blockbuster-zaak. Zoals Reuters opmerkte, heeft de Amerikaanse president Joe Biden beide rechters voorgedragen voor de Amerikaanse rechtbank. Neals is sinds 2021 in dienst, terwijl Farbiarz sinds vorig jaar heeft gediend.

De hoorzitting zal plaatsvinden bij een Amerikaanse districtsrechtbank in New Jersey

De blockbuster-rechtszaak van het DOJ tegen Apple, die op 21 maart werd ingediend, is gericht tegen veel producten en diensten. De overheidsinstantie heeft gewezen op tekortkomingen in bijna elk bedrijf dat het bedrijf doet. De klacht benadrukt overal concurrentiebeperkende bedrijfspraktijken, van iPhones en Apple Watches tot CarPlay, digitale sleutels en meer. Het geeft Apple ook de schuld van de mislukkingen van Amazon Fire Phone en Microsoft Windows Phone.

Het zal geen verrassing zijn dat Apple het daar niet mee eens is. Het bedrijf stelt dat de rechtszaak “fout is wat betreft de feiten en de wet” en een bedreiging vormt voor de principes die zijn producten onderscheiden in fel concurrerende markten. Het bedrijf voegde eraan toe dat de rechtszaak van invloed zou kunnen zijn op zijn vermogen om het soort technologie te creëren dat het aan consumenten biedt. Deze zaak heeft alle ingrediënten om een ​​langdurige rechtszaalstrijd te worden. De hoorzitting zal plaatsvinden bij een Amerikaanse districtsrechtbank in New Jersey.

Thijs Van der Does