De Amerikaanse Senaat stelt een wetsvoorstel voor om Zoom en Teams samen te laten werken

De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel ingediend gericht op het verbeteren van de veiligheid en interoperabiliteit van Unified Communications (UC) en samenwerkingsplatforms die door de federale overheid worden gebruikt.

Onder leiding van de Amerikaanse senator Ron Wyden uit Oregon schrijft de Secure and Interoperable Government Collaboration Technology Act strikte cyberbeveiligingsmaatregelen en interoperabiliteitsnormen voor voor platforms die door de overheid worden gebruikt, zoals Zoom en Microsoft Teams.

Het wetsvoorstel vereist dat Zoom en Teams samenwerken

Het voorgestelde wetsvoorstel, zoals gerapporteerd door The Verge, onderstreept de noodzaak voor overheidsinstrumenten om naadloos met elkaar te communiceren, ongeacht hun aanbieders. Dit initiatief heeft tot doel de samenwerking tussen instanties te bevorderen en tegelijkertijd de cyberbeveiligingsmaatregelen te versterken. Het omvat de acceptatie van end-to-end-coderingsprotocollen.

Senator Wyden benadrukte hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat overheidscommunicatie afgeschermd blijft van buitenlands toezicht. De overheid kan dit garanderen door encryptietechnologieën te implementeren op alle grote samenwerkingsplatforms.

Bovendien richt het wetsvoorstel zich op het evoluerende landschap van federale regelgeving op het gebied van het bijhouden van gegevens door nalevingshandhaving binnen samenwerkingssoftware verplicht te stellen. Het benadrukt het belang van het bijhouden van officiële documenten binnen dynamische samenwerkingsomgevingen. Voorbeelden hiervan zijn videoconferenties, sms-berichten en platforms voor live documentbewerking.

De NIST zal interoperabiliteitsnormen vaststellen

Een van de belangrijkste bepalingen van het wetsvoorstel geeft de General Services Administration (GSA) de opdracht een uitgebreide inventaris op te stellen van de UC- en samenwerkingstechnologietools die door de federale overheid worden gebruikt. Deze inventaris omvat een breed scala aan functionaliteiten, waaronder mogelijkheden voor videoconferenties, het delen van bestanden, planning en documentbewerking. Vervolgens zal het National Institute of Standards and Technology (NIST) interoperabiliteitsstandaarden vaststellen om naadloze communicatie tussen verschillende platforms mogelijk te maken. Het zal ook prioriteit geven aan de integratie van end-to-end-encryptie om gevoelige overheidscommunicatie te beschermen.

UC&C-bedrijven krijgen een uitstelperiode van vier jaar om hun tools zoals Zoom en Teams af te stemmen op federale inkoopvereisten. Het moet ervoor zorgen dat de vastgestelde normen worden nageleefd. Daarnaast zal een gezamenlijke werkgroep bestaande uit de GSA en het Office of Management and Budget periodieke evaluaties uitvoeren van het gebruik van overheidstechnologie. Het zal indien nodig herzieningen van de normen aanbevelen.

Tegelijkertijd zal het ministerie van Binnenlandse Veiligheid cyberveiligheidsbeoordelingen uitvoeren om de veerkracht van samenwerkingsinstrumenten tegen potentiële bedreigingen vast te stellen.

De steun voor het wetsvoorstel strekt zich uit tot buiten regeringskringen, waarbij belangengroepen als Accountable Tech, Demand Progress en Fight for the Future, evenals de aanbieder van gecodeerde communicatiediensten Proton, de doelstellingen ervan onderschrijven. Het voorgestelde wetsvoorstel vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van het waarborgen van de integriteit, veiligheid en interoperabiliteit van samenwerkingsplatforms. Daarin is het juist van belang in een steeds meer gedigitaliseerde wereld.

We zien dat regeringen over de hele wereld de interoperabiliteit van dergelijke platforms verplicht stellen. De EU Digital Markets Act (DMA) heeft al strengere beperkingen op bepaalde berichtendiensten ingevoerd. Als gevolg hiervan moet Meta “binnen drie maanden na ontvangst van een verzoek gereed zijn om interoperabiliteit met andere diensten mogelijk te maken”. Het verplichtte ondersteuning voor één-op-één chats en het delen van bestanden, inclusief afbeeldingen, video's en spraakberichten. Als reactie op de regelgeving van DMA stemde Meta's Whatsapp vorige maand ermee in om samen te werken met berichten van derden.

Thijs Van der Does