Machtigingen verkrijgen allemaal op één plek

Machtigingen in SaaS-platforms zoals Salesforce, Workday en Microsoft 365 zijn opmerkelijk nauwkeurig. Ze leggen precies vast welke gebruikers toegang hebben tot welke datasets. De terminologie verschilt tussen apps, maar de basisrechten van elke gebruiker worden bepaald door hun rol, terwijl aanvullende rechten kunnen worden verleend op basis van taken of projecten waarbij ze betrokken zijn. Daarbovenop zijn aangepaste machtigingen vereist voor een individuele gebruiker.

Kijk bijvoorbeeld naar een verkoper die betrokken is bij een tijgerteam dat onderzoek doet naar klantverloop en tegelijkertijd twee nieuwe medewerkers opleidt. De rol van de verkoper zou haar één set machtigingen verlenen om toegang te krijgen tot gegevens van potentiële klanten, terwijl het Tiger Team-project toegang zou verlenen tot bestaande klantgegevens. Ondertussen worden speciale machtigingen ingesteld, waardoor de verkoper inzicht krijgt in de accounts van de twee nieuwe medewerkers.

Hoewel deze machtigingen nauwkeurig zijn, zijn ze ook erg complex. Applicatiebeheerders hebben binnen deze applicaties geen enkel scherm waarop elke toestemming wordt weergegeven die aan een gebruiker is verleend. Het toevoegen en verwijderen van machtigingen kan een nachtmerrie worden, omdat ze van scherm naar scherm gaan om de machtigingen te bekijken.

In gesprekken met CISO's en beheerders komt het koppelen van gebruikers en machtigingen inderdaad over als een van hun grootste pijnpunten. Ze hebben een oplossing nodig die 360 ​​graden inzicht biedt in gebruikersrechten, waardoor ze bedrijfsbeleid in de hele organisatie kunnen afdwingen op object-, veld- en recordniveau.

Het verkrijgen van alle machtigingen op één plek kan aanzienlijk bijdragen aan een sterke SaaS-beveiligingsstrategie, die op veel gebieden voordelen biedt, zodat het bedrijf beleid in de hele organisatie kan afdwingen.

Ontdek hoe een SSPM uw machtigingen in een holistisch perspectief kan beheren

Het verkleinen van het SaaS-aanvalsoppervlak

Een gecentraliseerde inventarisatie van machtigingen is van cruciaal belang om organisaties in staat te stellen hun aanvalsoppervlak aanzienlijk te verkleinen, waardoor hun cyberbeveiligingspositie wordt versterkt. Door systematisch onnodige gebruikersrechten te identificeren en in te perken, helpt het platform het aanvalsoppervlak te verkleinen, waardoor de mogelijkheden voor misbruik door kwaadwillende actoren worden geminimaliseerd. Bovendien stelt het organisaties in staat om niet-menselijke toegang, zoals serviceaccounts of geautomatiseerde processen, bloot te leggen en te beheren, zodat elk toegangspunt effectief wordt onderzocht en gecontroleerd. Dit toezicht maakt het mogelijk de balans tussen beveiliging en productiviteit binnen het toegangsbeleid te verfijnen, waardoor wordt gegarandeerd dat er strenge beveiligingsmaatregelen worden getroffen zonder de operationele efficiëntie te belemmeren.

Bovendien speelt een machtigingsinventarisatie een cruciale rol bij de identificatie en verwijdering van accounts met te veel bevoegdheden, die potentiële kwetsbaarheden binnen het systeem vertegenwoordigen. Door deze accounts te elimineren of hun machtigingen aan te passen aan de werkelijke functievereisten, kunnen organisaties het risico op ongeautoriseerde toegang en escalatie van bevoegdheden beperken.

Bovendien helpt het platform bij de proactieve detectie van privilegemisbruik, waarbij afwijkende activiteiten die kunnen duiden op een inbreuk of insiderdreiging snel worden opgemerkt. Via deze uitgebreide mogelijkheden fungeert de Permissions Inventory als een proactief verdedigingsmechanisme, waardoor de veerkracht van de organisatie tegen evoluerende cyberdreigingen wordt versterkt.

Beheer van meerdere huurders

Eén inventaris van machtigingen maakt het ook eenvoudig om gebruikersmachtigingen tussen verschillende tenants en omgevingen te vergelijken.

Beveiligingsteams kunnen profielen, machtigingensets en individuele gebruikersmachtigingen vanuit de hele applicatie naast elkaar bekijken en vergelijken.

Hierdoor kan de beveiliging gevallen van overmatige machtigingen, gedeeltelijk uitgeschreven gebruikers en externe gebruikers van verschillende tenants vinden.

Verbeter de naleving van de regelgeving

Een machtigingeninventarisatie is een essentieel hulpmiddel bij het helpen van organisaties bij het bereiken van naleving van de regelgeving op meerdere fronten. Met mogelijkheden voor hercertificering van toegang stelt het bedrijven in staat om regelmatig gebruikersrechten te beoordelen en te valideren, waardoor afstemming op wettelijke vereisten en intern beleid wordt gegarandeerd. Door controles op het gebied van de scheiding van taken (SOD) te faciliteren, beschermt het bedrijf tegen belangenconflicten en helpt het bij het voldoen aan de nalevingsnormen die zijn vastgelegd in regelgeving als SOX.

Door één overzicht van de machtigingen te krijgen, kunt u de toegang tot gevoelige gegevens zoals persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en financiële gegevens controleren, waardoor het risico op datalekken wordt beperkt en de naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Bovendien stelt een centraal beheerde machtigingsinventarisatie organisaties in staat Role-Based Access Controls (RBAC) en Attribute-Based Access Controls (ABAC) te implementeren, waardoor toegangsbeheerprocessen worden gestroomlijnd en ervoor wordt gezorgd dat gebruikers de juiste machtigingen hebben op basis van hun rollen en attributen, waardoor de algemene inspanningen om de regelgeving na te leven.

Stroomlijn SaaS-beveiliging met een machtigingeninventarisatie

Vooruitkijkend zal de uitdaging van het beheren van machtigingen in SaaS-omgevingen zoals Salesforce, Workday en Microsoft 365 nog belangrijker worden naarmate organisaties SaaS-oplossingen blijven adopteren. Naarmate de complexiteit van machtigingen toeneemt, neemt ook de behoefte aan een alomvattende oplossing die zichtbaarheid en controle biedt toe.

In de nabije toekomst kunnen organisaties de opkomst verwachten van tools om de uitdaging op het gebied van toestemmingsbeheer aan te pakken. Deze tools binnen een SaaS Posture Management Solution (SSPM) bieden een uniform dashboard dat machtigingen van verschillende SaaS-applicaties samenvoegt, waardoor app-beheerders en beveiligingsteams een holistisch beeld krijgen van gebruikerstoegang.

Het hackernieuws

Thijs Van der Does