De 'Find My Device'-netwerkinstellingen van Android verschijnen voor bepaalde gebruikers

Bent u ooit uw Android-apparaat kwijtgeraakt, waardoor u het niet meer kunt vinden via Find My Device van Android? Uw kwijtgeraakte apparaat kon waarschijnlijk niet door deze functie worden gelokaliseerd, omdat het op dat moment geen verbinding met internet had. Gelukkig lijkt Google zich klaar te maken om de Android Find My Device-netwerkoptie te introduceren. Met deze optie kunt u een verloren of gestolen apparaat zelfs offline lokaliseren. Houd er rekening mee dat de functie nog niet officieel is.

Sommige bètagebruikers hebben de instellingen gezien, maar kunnen nog niets activeren. Als we moesten raden, zouden we echter zeggen dat het binnenkort komt. Houd dus je ogen open.

Hoewel de Find My Device-netwerkfunctie in mei 2023 werd aangekondigd, werd de lanceringsdatum voor de zomer van 2023 voor onbepaalde tijd uitgesteld. De vertraging deed zich voor omdat Apple geen bescherming had tegen ongewenste trackingaccessoires. Gelukkig lijkt daar binnenkort verandering in te komen en kunnen bepaalde gebruikers de Find My Device-netwerkfunctie van Android al zien.

Het Find My Device-netwerk van Android ligt om de hoek

Sommige gebruikers hebben een nieuwe optie Vind uw offline apparaten gerapporteerd in het scherm Vind mijn apparaat. Dit is echter pas na het updaten naar de nieuwste bètaversie van Google Play Services, v24.12.14. Als u probeert de functie te wijzigen, wordt u naar een andere pagina geleid met verschillende opties voor het gebruik van deze functie.

Dit werd opgemerkt door AssembleDebug op X en gevalideerd door veel gebruikers op Telegram. De nieuwe functie wordt echter nog steeds niet in functionele vorm uitgerold. Voordat dat gebeurt, zullen we nog wat langer moeten wachten.

Hoe werkt het 'Find My Device'-netwerk eigenlijk?

Het belangrijkste voordeel dat het 'Find My Device'-netwerk gebruikers biedt, is de mogelijkheid om de locatie van een offline apparaat te vinden. Op dit moment vereist de functie Vind mijn apparaat dat het verloren of gestolen Android-apparaat een actieve internetverbinding heeft voordat u het kunt lokaliseren.

Het Find My Device-netwerk krijgt toegang tot Google Play-services van alle Android-telefoons om verloren apparaten te vinden. Op deze manier wordt de verplichte aansluitingseis uit de vergelijking verwijderd. Ondersteunde apparaten zijn onder meer telefoons, smartwatches, trackers en hoofdtelefoons.

Er is een optie voor u om niet deel te nemen aan het netwerk en toch verloren apparaten te kunnen lokaliseren door hun opgeslagen recente locaties te gebruiken. Een andere optie is dat de locatiegegevens van uw apparaat alleen toegankelijk zijn als andere apparaten in het netwerk het verloren apparaat ook detecteren.

Thijs Van der Does